Protection de la vie privée et des données

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie biedt u een makkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term ‘persoonlijke gegevens’ omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring, die u onderaan deze tekst vindt.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websiteoperator. U vindt de contactgegevens van de websiteoperator in de juridische mededeling van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u uw gegevens deelt met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch bewaard door onze IT-systemen of nadat u ingestemd hebt met het bewaren ervan tijdens uw bezoek aan onze website. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (vb. webbrowser, besturingssysteem of de tijd die u op de website doorbrengt). Deze informatie wordt automatisch bewaard wanneer u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om er voor te zorgen dat onze website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u wat uw gegevens betreft?

U hebt het recht op eender moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw bewaarde persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht deze gegevens te verbeteren, blokkeren of verwijderen. Nog vragen over gegevensbescherming? U kan ons op eender welk moment contacteren op het adres vermeld in de juridische mededeling. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools geleverd door derde partijen

Het is mogelijk dat uw browsepatronen statistisch geanalyseerd worden wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses gebeuren voornamelijk met analyseprogramma’s.

2. Hosting en content delivery networks (CDN)

Shopify

We hosten onze website met Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: “Shopify“). Shopify is een tool om websites te maken en te hosten. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het toestel en de browser die u gebruikt. Shopify analyseert ook het aantal bezoekers, bezoekersbronnen en klantengedrag en compileert gebruikersstatistieken. Wanneer u een aankoop doet op onze site, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzendings- en facturatieadressen, betaalinformatie en andere informatie i.v.m. de aankoop (vb. telefoonnummer, aantal verkopen, enz.) Shopify bewaart cookies in uw browser voor analysedoeleinden. Gelieve het privacybeleid van Shopify te bekijken voor meer info: https://www.shopify.com/legal/privacyHet gebruik van Shopify is gebaseerd op Art.6, paragraaf 1, letter f van de GDPR. We hebben een legitiem belang bij de meest betrouwbare voorstelling van onze website. Indien er toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6. Paragraaf 1 letter a. van de GDPR; de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden.

Type en doel van de verwerking

Ons bedrijf heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met de vermelde leverancier. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door de gegevensbeschermingswetgeving die garandeert dat de leverancier alle persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website enkel gebruikt volgens onze instructies en overeenkomstig de GDPR.

Google Cloud CDN 

We gebruiken het Google Cloud CDN content delivery network. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google biedt een wereldwijd gedistribueerd netwerk voor het leveren van inhoud. Technisch gezien wordt de overdracht van de informatie tussen uw browser en onze website langs het Google netwerk geleid. Dit geeft ons de kans om de algemene toegankelijkheid en werking van onze website te verbeteren. Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op onze gegronde interesse in het foutenvrij en veilig aanbieden van onze website (art. 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR). Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.  Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de

Uitvoering van een gegevensverwerkingsovereenkomst 

Ons bedrijf heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met de vermelde leverancier. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door de gegevensbeschermingswetgeving die garandeert dat de leverancier alle persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website enkel gebruikt volgens onze instructies en overeenkomstig de GDPR. 

Shopify CDN 

Type en doel van de verwerking 

We gebruiken Shopify CDN om de inhoud van onze website correct te tonen. Shopify CDN is een dienst geleverd door Shopify, Inc., dat een netwerk voor het leveren van inhoud van onze website vormt om de functionaliteit van andere diensten geleverd door Shopify, Inc. te garanderen. U vindt een afzonderlijke paragraaf voor deze diensten in deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze paragraaf gaat enkel over het gebruik van het netwerk voor het leveren van inhoud. Een netwerk voor het leveren van inhoud helpt bij het sneller tonen van ons onlineaanbod, in het bijzonder bestanden zoals grafieken of scripts, met de hulp van lokaal of internationaal verdeelde servers. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met de servers van Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw user agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Shopify CDN te bewaren. 

Doeleinden en wettelijke basis 

Het netwerk voor het leveren van inhoud wordt gebruikt op basis van ons legitiem belang, d.i. belang in het veilig en efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons onlineaanbod in overeenstemming met Art. 6, paragraaf 1, letter f. GDPR. 

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed maar wordt bepaald door Shopify, Inc. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Shopify CDN: https://www.shopify.com/legal/privacy

Bootstrap CDN (Opzetten van een netwerk voor het leveren van inhoud) 

Type en doel van de verwerking  

Onze website gebruikt Bootstrap CDN om de inhoud correct aan te bieden. Bootstrap CDN is een Bootstrap-dienst die gebruikt wordt als netwerk voor het leveren van inhoud op onze website. Een netwerk voor het leveren van inhoud maakt het mogelijk de inhoud van ons onlineaanbod sneller beschikbaar te maken, in het bijzonder gegevens zoals grafieken of scripts, door het gebruik van nationale of internationale servers. Wanneer u deze inhoud bekijkt, wordt een verbinding gemaakt met de Bootstrapservers waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, gegevens m.b.t. uw browser, zoals de user agent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de werking van Bootstrap CDN te garanderen. 

Doeleinden en wettelijke basis   

Het gebruik van het netwerk voor het leveren van inhoud is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.i. het veilig en efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons onlineaanbod in overeenstemming met Art. 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR. 

Bewaartijd 

We hebben geen invloed op de concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens. Dit wordt bepaald door Bootstrap. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Bootstrap CDN: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

Hotjar CDN 

Type en doel van de verwerking   

We gebruiken Hotjar CDN om de inhoud van onze website correct te tonen. Hotjar CDN is een dienst geleverd door Hotjar Ltd., dat een netwerk voor het leveren van inhoud van onze website vormt om de functionaliteit van andere diensten geleverd door Hotjar Ltd. te garanderen. U vindt een afzonderlijke paragraaf voor deze diensten in deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze paragraaf gaat enkel over het gebruik van het netwerk voor het leveren van inhoud. Een netwerk voor het leveren van inhoud helpt bij het sneller tonen van ons onlineaanbod, in het bijzonder bestanden zoals grafieken of scripts, met de hulp van lokaal of internationaal verdeelde servers. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met de servers van Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw user agent .worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Hotjar CDN te bewaren. 

Doeleinden en wettelijke basis 

Het netwerk voor het leveren van inhoud wordt gebruikt op basis van ons legitiem belang, d.i. belang in het veilig en efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons onlineaanbod in overeenstemming met Art. 6, paragraaf 1, letter f. van de GDPR. 

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed maar wordt bepaald door Hotjar Ltd. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/

JSDelivr CDN 

Type en doel van de verwerking   

We gebruiken JSDelivr CDN om de inhoud van onze website correct te tonen. JSDelivr CDN is een dienst geleverd door Prospect One, dat een netwerk voor het leveren van inhoud van onze website vormt om de functionaliteit van andere diensten geleverd door Hotjar Ltd. te garanderen. U vindt een afzonderlijke paragraaf voor deze diensten in deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze paragraaf gaat enkel over het gebruik van het netwerk voor het leveren van inhoud. Een netwerk voor het leveren van inhoud helpt bij het sneller tonen van ons onlineaanbod, in het bijzonder bestanden zoals grafieken of scripts, met de hulp van lokaal of internationaal verdeelde servers. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met de servers van Prospect One, Krolewska 65a, Cracovia, Malopolskie 30- 081, Polen, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw user agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van JSDelivr CDN te bewaren. 

Doeleinden en wettelijke basis    

Het netwerk voor het leveren van inhoud wordt gebruikt op basis van ons legitiem belang, d.i. belang in het veilig en efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons onlineaanbod in overeenstemming met Art. 6, paragraaf 1, letter f. GDPR. 

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Prospect One. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De operatoren van deze website en de pagina’s nemen het beschermen van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom behandelen we uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijk opgelegde voorschriften voor gegevensbescherming en deze Gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden tal van gegevens verzameld. De term ‘persoonlijke gegevens’ omvat gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Deze verklaring legt ook uit hoe en voor welke doeleinden de informatie wordt verzameld. We adviseren u hierbij dat de gegevensoverdracht via het internet (d.i. via e-mails) gevoelig kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is onmogelijk om gegevens te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is: 
Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
Duitsland
e-mail: help@cerascreen.com
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (vb. namen, e-mailadressen enz.).

Bewaartijd

Tenzij er een duidelijke bewaartijd werd gespecificeerd in dit privacybeleid, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons tot het doel waarvoor ze werden verzameld niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek indient voor het verwijderen of intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (vb. bewaartermijnen voor belastings- of handelsrecht), in dat geval gebeurt het verwijderen van de gegevens wanneer deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld voor ons bedrijf. 
externer Datenschutzbeauftragter DSBOK
 
Telefoonnummer: +49 6144 402197 
e-mail:
cerascreen@dsbok.de 

Informatie over de gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen.

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die in de VS of andere derde landen gevestigd zijn die niet gewaarborgd worden door de gegevensbeschermingswetten. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens overgedragen worden aan deze derde landen en daar verwerkt worden. We willen benadrukken dat in deze landen er geen gegevensbescherming zoals in de EU kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan de overheid zonder dat u als betrokken persoon hiertegen actie kan ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse overheid (vb. geheime dienst) uw gegevens permanent zal verwerken, beoordelen en bewaren op onze Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Een breed gamma gegevensverwerkingstransacties zijn mogelijk enkel aan uw uitdrukkelijke toestemming onderworpen. U kan uw 

toestemming op eender welk moment intrekken.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en op rechtstreekse reclame (Art. 21 GDPR)

WANNEER GEGEVENS VERWERKT WORDEN OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F VAN DE GDPR, HEBT U HET RECHT OM OP EENDER WELK MOMENT BEZWAAR AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP EENDER WELKE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE PROVISIES. OM DE 

WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN WAAROP EENDER WELKE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS , GELIEVE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAAR INDIENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN KWESTIE NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ GRONDEN DIE DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN  

DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN IS VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEDEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21 SECT. 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN RECHTSTREEKSE RECLAME, HEBT U OP EENDER WELK MOMENT HET RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN KWESTIE VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING WANNEER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR INDIENT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR RECHTSTREEKSE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21 SECT. 2 GDPR).

Recht op bezwaar tegen de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij het toezichthoudende agentschap, in het bijzonder in de lidstaat waar zij doorgaans hun woonplaats, plaats van tewerkstelling of plaats waar de veronderstelde schending gebeurde, hebben. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht eender welke administratieve of gerechtelijke procedure die beschikbaar is als juridische middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te vragen dat we alle gegevens bezorgen die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren dat aan u of een derde partij werd overhandigd in een vaak gebruikt machineleesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van gegevens naar een andere controller zou vragen, dan gebeurt dit enkel indien het technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of informatie die u naar ons als site-operator stuurt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding door het feit dat de adreslijn van de browser verandert van http:// in https:// en het hangslot-symbool in uw browserbalk.  Indien SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd werd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet gelezen worden door derde partijen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien u verplicht bent uw betalingsinformatie te delen (vb. rekeningnummer indien u ons de toestemming geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons nadat u een overeenkomst op basis van vergoedingen met ons afsloot, is deze informatie vereist voor het verwerken van de betalingen.  Betalingstransacties die gebruikelijke betaalmethoden (Visa/MasterCard, debiteren van uw bankrekening) gebruiken worden uitsluitend verwerkt via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U herkent een versleutelde verbinding door te controleren of de adreslijn van de browser verandert van http:// in https:// en het verschijnen van het hangslot-symbool in uw browserbalk. Indien de communicatie met ons versleuteld is, kunnen derde partijen de betalingsinformatie die u met ons deelt niet lezen.

Informeren, verwijderen en verbeteren

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om informatie over uw bewaarde persoonlijke gegevens, de oorsprong, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking vrij te geven en indien nodig deze gegevens op eender welk moment te verbeteren, blokkeren of verwijderen. Nog vragen over gegevensbescherming? U kan ons op eender welk moment contacteren op het adres vermeld in de stempel.

Recht op het beperken van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kan hiervoor op eender welk moment met ons contact opnemen. Het recht op het beperken van de verwerking bestaat in volgende gevallen: Indien u de nauwkeurigheid betwist van de persoonlijke gegevens die bij ons bewaard worden, hebben we tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt. Indien de verwerking van uw gegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt; kan u de beperking van het verwerken van uw gegevens vragen i.p.v. het verwijderen ervan. Indien we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u juridische claims wenst uit te oefenen, verdedigen of doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt wordt i.p.v. het verwijderen ervan. Indien u een bezwaar ingediend hebt in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR moeten uw en onze belangen afgewogen worden. Zolang er nog niet bepaald werd wiens belangen de overhand hebben, hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt wordt. Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt hebt, mogen deze gegevens, naast het bewaren ervan, enkel met uw toestemming worden gebruikt of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon te beschermen of om redenen van aanzienlijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

We protesteren hierbij tegen het gebruik van contactgegevens die als deel van de afdrukverplichting worden gepubliceerd om ongewenst reclamemateriaal en informatie te sturen. De site operatoren behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen indien er ongewenste reclame, zoals spammails worden verstuurd.

4. Verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade veroorzaken aan uw toestel. Ze worden ofwel tijdelijk op uw toestel voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent opgeslagen (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven bewaard op uw toestel tot u deze zelf verwijdert of wanneer ze automatisch verwijderd worden door uw webbrowser. In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook op uw toestel bewaard worden wanneer u onze website bezoekt (derde partijen cookies). Deze zorgen ervoor dat wij of u diensten van derde partijen kunnen gebruiken (vb. cookies voor het verwerken van betaaldiensten).  Cookies hebben verschillende functies. Tal van cookies zijn technisch gezien nodig omdat bepaalde websitefuncties niet kunnen werken zonder deze cookies (vb. de winkelmandfunctie of het afspelen van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of reclame weer te geven.  Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (vereiste cookies) of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (functionele cookies, vb. voor de winkelmandfunctie) of om de website te optimaliseren (vb. cookies voor het meten van het webpubliek) worden bewaard op basis van artikel 6 paragraaf. 1 letter f van de GDPR, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De website operator heeft legitiem belang bij het bewaren van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien er toestemming gevraagd werd voor het bewaren van cookies, worden de cookies in kwestie bewaard op basis van deze toestemming (artikel 6, paragraaf (1), letter a) van de GDPR), de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over de instellingen van de cookies en enkel cookies in individuele gevallen toestaan, aanvaarden van cookies uitsluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer de browser afgesloten wordt. Indien er cookies worden gedeactiveerd, dan kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.  Indien cookies worden gebruikt door derde partijen of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in de gegevensbeschermingsverklaring en indien nodig uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch naar ons worden doorgestuurd door uw browser. Deze zijn:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL 
  • De hostname van de computer die wordt gebruikt voor de toegang
  • De tijd van serveraanvraag
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter (f) van de GDPR. De website operator heeft een legitiem belang in het technisch foutloos en veilig aanbieden van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden opgenomen.

Navraag via e-mail, telefoon of fax

Indien u ons via e-mail, telefoon of fax contacteert, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die hiervan het gevolg zijn (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons met als doel het verwerken van uw verzoek. We geven geen gegevens door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter (b) van de GDPR indien uw verzoek verband houdt met het uitvoeren van een overeenkomst of indien het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is het verwerken gebaseerd op ons legitiem belang in het effectief verwerken van aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, paragraaf 1) letter f) van de GDPR of op uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1) letter a van de GDPR) indien dit vereist was. De gegevens die u ons gestuurd hebt via de contactverzoeken blijven bij ons tot u het verzoek verwijdert, uw toestemming om de gegevens te bewaren intrekt of indien het niet langer nodig is om de gegevens te bewaren (vb. nadat uw verzoek verwerkt werd). Verplichte wettelijke voorwaarden - in het bijzonder verplichte bewaarperiodes - blijven onveranderd.

Registratie op deze site

U kan op deze website registreren om bijkomende functies te gebruiken op de site. We gebruiken de gegevens die voor dit doel werden ingegeven enkel voor het doel van het gebruik van het respectievelijke aanbod of de dienst waarvoor u registreerde. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd dient volledig te zijn. Zoniet zullen we de registratie weigeren. Voor belangrijke veranderingen, zoals het doel van het aanbod of technisch vereiste veranderingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie werd doorgegeven om u op deze manier te informeren. De gegevens die tijdens de registratie worden ingegeven, worden verwerkt  met als doel het implementeren van de gebruikersrelatie die ontstaat door de registratie, en indien nodig, om verdere contracten te starten (artikel 6, paragraaf 1) letter b) van de GDPR). De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard, zolang u geregistreerd bent op deze website en worden daarna verwijderd. De verplichte bewaarperiode blijft onveranderd.

5. Sociale media 

Twitter Plugin 

We hebben functies van het sociale mediaplatform Twitter in deze website geïmplementeerd. Deze functies worden geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Wanneer u Twitter en de ‘re-tweetfunctie’ gebruikt, worden de websites die u bezoekt, gelinkt aan uw Twitteraccount en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Tijdens dit proces worden de gegeven ook naar Twitter doorgestuurd. We moeten benadrukken dat wij als providers van de website en de pagina’s ervan niets weten over de inhoud van de gegevens die overgedragen worden en het gebruik hiervan door Twitter. Voor meer info raadpleegt u de Gegevensprivacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacyHet gebruik van Twitter plug-ins is gebaseerd op artikel.6, paragraaf 1), letter f ) van de GDPR. De operator van de website heeft legitiem belang in het zo zichtbaar mogelijk zijn op sociale media. Indien dergelijke toestemming werd gegeven, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6. paragraaf 1 ), letter a) van de GDPR; Deze toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.htmlU hebt de optie om uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter te resetten via de accountinstellingen op: https://twitter.com/account/settings ändern 

6. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking of statistische tools en andere technologieën te integreren in onze website. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, bewaart geen cookies en voert geen onafhankelijke analyses uit. Deze wordt enkel gebruikt voor de administratie en het weergeven van de geïntegreerde tools. Google Tag Manager bewaart uw IP-adres, dat ook doorgegeven kan worden aan de moedermaatschappij van Google in de VS.  Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. De website operator heeft legitiem belang bij het snel en veilig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6. paragraaf 1 ), letter a) van de GDPR; de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  Google Analytics maakt het voor de website operator mogelijk om het gedrag van de gebruikers van de website te analyseren. De website operator ontvangt verschillende gebruikersgegevens, zoals B. bezochte pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en oorsprong van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google samengevat worden in een profiel dat aan de gebruiker in kwestie of zijn/haar toestel wordt toegewezen. Google Analytics gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met als doel het gebruikersgedrag te analyseren (e.g. cookies of vingerafdrukherkenning). De informatie die door Google over het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt doorgaans doorgegeven aan een Google server in de VS en daarop bewaard.  Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. De website operator heeft legitiem belang in het analyseren van het gebruikersgedrag om zo zowel de website als de reclame te analyseren. Indien toestemming werd gevraagd (vb. toestemming om cookies te bewaren), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter a) van de GDPR; de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraleer het verzonden wordt naar de VS. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verstuurd en daar afgekort. In naam van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over websiteactiviteit en om andere diensten te leveren i.v.m. websiteactiviteiten en internetgebruik aan de website operator. Het IP-adres dat door uw browser als een deel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet bij andere gegevens van Google gevoegd.

Browser plug-in

U kan voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deMeer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografische parameters geleverd door Google Analytics

Deze website gebruikt de ‘demografische kenmerken’-functie van Google Analytics, om aan de bezoeker van de website compatibele advertenties te tonen binnen het Google advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn interessegerelateerde advertenties door Google en gegevens van bezoekers van de website verkregen door externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifiek individu worden toegewezen. U hebt de optie om deze functie op eender welk moment uit te schakelen door relevante wijzigingen te doen aan de instellingen voor advertenties in uw Google Analytics zoals uitgelegd in de sectie ‘Bezwaar tegen het bewaren van gegevens’.

Verwerken van bestellingen 

We hebben een overeenkomst met Google over het verwerken van bestellingen en implementeren strikt de vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer Google Analytics wordt gebruikt.

Google Analytics E-Commerce-Tracking 

Deze website gebruikt de ‘E-Commerce Tracking’-functie van Google Analytics Met de hulp van E-Commerce Tracking kan de website operator het aankooppatroon van de bezoekers van de website analyseren met als doel het verbeteren van de online marketingcampagnes. In deze context, wordt informatie zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde waarde van de bestellingen, de verzendingskosten en de tijd tussen het bekijken van de producten en de beslissing tot aan te kopen gevolgd. Deze gegevens kunnen geconsolideerd worden door Google onder een transactie-ID, dat wordt toegekend aan de gebruiker in kwestie of op het toestel van de gebruiker.

Bewaartijd

Gegevens die door Google worden bewaard op gebruikers- en eventlevel zijn gelinkt aan cookies, gebruikers-ID’s (vb. gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (vb. Dubbelklik-cookies, Android advertising ID) worden geanonymiseerd na 26 dagen verwijderd. Meer info vindt u op volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

Twitter-advertenties 

Type en doel van de verwerking 

We hebben Twitter-advertenties in onze website geïntegreerd. Twitter-advertenties zijn een dienst die geleverd wordt door Twitter Inc. om gerichte advertenties aan de gebruikers te tonen. Twitter Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.  Twitter Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Twitter Ads gerichte advertenties op basis van gebruikersprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiemiddelen zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider.  Indien u geregistreerd bent met een Twitter Inc. dienst, kan Twitter Inc. dit bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs wanneer u niet geregistreerd bent met Twitter Inc. of wanneer u niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider dit ontdekt en uw IP-adres en andere identificatiemiddelen bewaart. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de operator van Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, VS. 

Doeleinden en wettelijke basis 

We verwerken uw gegevens met behulp van Twitter Ads met als doel onze website en de marketingdoeleinden te optimaliseren op basis van uw instemming volgens artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR. 

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kunnen niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Twitter Inc. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Twitter Ads: https://twitter.com/de/privacy.

Google Ads

De website operator gebruikt Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  Google Ads maakt het mogelijk om advertenties weer te geven in de Google zoekmachine of op externe websites, wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen in Google ingeeft (zoekwoordtargeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google bezit (vb. locatiegegevens en interesses; doelgroeptargetting). Als website operator kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen leidden tot het weergegeven van onze advertenties en hoeveel woorden tot respectievelijke klikken hebben geleid. Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. De website operator heeft legitiem belang in het zo efficiënt mogelijk op de markt brengen van de diensten van de operator en de producten .  Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks  en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Google DoubleClick

Deze website gebruikt kenmerken van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “DoubleClick”).  DoubleClick wordt gebruikt om u te advertenties te tonen in het Google Network op basis van uw interesses. Advertenties kunnen met DoubleClick afgestemd worden op de interesses van de kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld in Google zoekresultaten of in banners geassocieerd met DoubleClick verschijnen. Om gepast promotiemateriaal weer te geven aan de gebruikers, moet DoubleClick de respectievelijke gebruiker herkennen zodat de bezochte websites, het klikken en andere gebruikerspatroneninformatie toegewezen kunnen worden aan de gebruiker. Hiervoor gebruikt GoogleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (vb. vingerafdrukken). De bewaarde informatie wordt in een pseudoniem gebruikersprofiel geconsolideerd zodat de respectievelijke gebruiker interesse kan tonen in de juiste advertentie. Het gebruik van Google DoubleClick gebeurt in het belang van gerichte advertentiemaatregelen. Dit vormt een legitiem belang binnen de betekenis van artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. Indien toestemming werd gevraagd (vb. toestemming om cookies te bewaren), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter a) van de GDPR; de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden. Voor meer informatie over hoe bezwaar aan te tekenen tegen advertenties die weergegeven worden door Google, gelieve volgende links te raadplegen: https://policies.google.com/technologies/ads  en https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

Om omrekeningskoersen te meten, gebruikt deze website het activiteitenpixel van Facebook van de gebruiker. Deze dienst wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens aan de VS en andere derde landen doorgegeven. Deze tool maakt het mogelijk om de bezoekers van de pagina te traceren nadat ze aan de website van de provider werden gelinkt nadat ze op een Facebookadvertentie klikten. Dit maakt het mogelijk de efficiëntie van Facebookadvertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en toekomstige Advertentiecampagnes te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons als operatoren van de website anoniem. We kunnen geen conclusies trekken om de gebruikers te identificeren. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze zodat het mogelijk is om het respectievelijke gebruikersprofiel te linken en Facebook de gegevens voor eigen promotionele doeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid voor gevensgebruik van Facebook. Dit maakt het voor Facebook mogelijk om advertenties weer te geven op Facebookpagina’s en op locaties buiten Facebook. Als operator van deze website hebben we geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.  Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op artikel.6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. De operator van de website heeft een legitiem belang in efficiënte advertentiecampagnes, die ook sociale media omvatten. Indien  toestemming werd gevraagd (vb. toestemming om cookies te bewaren), gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6. Paragraaf 1 ), letter a) van de GDPR; de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website m.b.v. de tool die hier wordt beschreven en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland samen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (Art. 26 DSGVO). Deze gedeelde verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. Het verwerken door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, werden uiteengezet in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De bewoordingen van deze overeenkomst vindt u hieronder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  Volgens deze overeenkomst zijn we verantwoordelijk voor het leveren van de privacyinformatie wanneer de Facebooktool wordt gebruikt en voor de privacy-beveiligde implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebookproducten. U kan rechtstreeks met Facebook rechten van betrokkenen laten gelden (vb. verzoeken voor informatie) m.b.t de gegevens die door Facebook worden verwerkt. Indien u de rechten van betrokken bij ons laat gelden, zijn we verplicht deze naar Facebook door te sturen. In het Gegevensprivacybeleid van Facebook vindt u bijkomende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/U hebt ook de optie om de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ uit te schakelen in de instellingen voor advertenties  onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.  Hiervoor moet u eerst inloggen op Facebook.  Indien u geen Facebookaccount hebt, kan u de op gebruikers gebaseerde advertenties uitschakelen via Facebook op de website van de Europese Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

TikTok Pixel

Type en doel van de verwerking 

We gebruiken de "TikTok pixel" van de provider TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland om de zogenaamde "Aangepaste doelgroepen” aan te maken, vb. om u als gebruiker van ons onlineaanbod aan te duiden als doelgroep voor het weergeven van advertenties en om omrekeningskoersen te meten en deze later te optimaliseren. Dit gebeurt in het bijzonder wanneer u reageert op advertentieberichten die we op TikTok Technology Limited publiceerden.

Doeleinden en wettelijke basis    

Met de hulp van de TikTok pixel verwerken we uw persoonlijke gegevens om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden gebaseerd op uw toestemming, volgens artikel 6, paragraaf 1), letter a) van de GDPR.

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door TikTok Technology Limited. Meer info vindt u op het Privacybeleid van TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Facebook API 

Type en doel van de verwerking 

We gebruiken API van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland om toegang te krijgen tot andere diensten en gegevens van Facebook Ireland Ltd. Hierdoor wordt uw IP-adres doorgegeven aan Facebook Ireland Ltd. Gelieve te noteren dat er een afzonderlijke sectie bestaat in het Privacybeleid voor elke bijkomende dienst van Facebook Ireland Ltd.

Doeleinden en wettelijke basis 

We gebruiken Facebook API om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. Facebook API wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.i. belang van het optimaliseren van ons onlineaanbod volgens artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR.

Bewaartijd   

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet worden beïnvloed door ons maar wordt bepaald door Facebook Ireland Ltd. Meer informatie vindt u op het Privacybeleid van Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr

AB Tasty

Type en doel van de verwerking 

We gebruiken de web analytics service van AB TASTY SAS, 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Parijs ("AB Tasty") om A/B of meerdimensionale testen uit te voeren om onze onlinediensten te verbeteren. Tegelijkertijd worden verschillende versies van ons onlineaanbod gepubliceerd en gemeten om te bepalen welke van deze versies makkelijker te gebruiken is. Terwijl de versies worden getest, is het mogelijk om gegevens zoals het gebruikte besturingssysteem, het browserprogramma en de tijd van de oproep te verzamelen om het succes van de versie te meten. Web tracking technologieën worden gebruikt om de gegevens die hierboven worden vermeld te linken aan de versie van ons onlineaanbod die getest dient te worden.

Doeleinden en wettelijke basis 

Het gebruik van AB Tasty is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.i. het veilig en efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons onlineaanbod in overeenstemming met artikel. 6, paragraaf 1, letter. f) van de GDPR.

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door AB Tasty GmbH. Meer informatie over de gegevensbescherming en de cookies vindt u op de website van AB Tasty: https://www.abtasty.com/en/terms-of-use/.

Trusted Shops Widget 

Type en doel van de verwerking  

We hebben componenten van Trusted Shops Widget in onze website geïntegreerd. Trusted Shops Widget is a beoordelingsservice die het mogelijk maakt om onze diensten te laten beoordelen door onze gebruikers. Indien u onze diensten beoordeelt, kunnen gegevens over de dienst doorgegeven worden aan Trusted Shops GmbH om de authenticiteit te controleren. Trusted Shops Widget maakt het mogelijk om dergelijke inhoud te verkrijgen als reviews rechtstreeks van Trusted Shops GmbH en deze op onze website te publiceren. Deze stuurt meestal uw huidige IP-adres naar de dienst. Bovendien bewaart Trusted Shops Widget informatie d.m.v. cookies om te weten te komen welke onlineaanbiedingen bezocht werden. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de operator van Trusted Shops Widget, nl. Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen. 

Doeleinden en wettelijke basis  

Het gebruik van Trusted Shops Widget is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR gebruikers te informeren over de kwaliteit van onze diensten. Indien de gebruiker instemt met het verwerken van zijn/haar gegevens, is de wettelijke basis voor het verwerken artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR. 

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kunnen niet door ons worden beïnvloed maar worden bepaald door Trusted Shops GmbH. Meer informatie over de gegevensbescherming en de cookies vindt u op Trusted Shops Widget: https://business.trustedshops.de/impressum#datenschutz

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge 

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor bovenstaande of na u bestelling door het desbetreffende vakje aan te vinken na uw bestelling of door op een knop te klikken die hiervoor werd ontworpen (“Later beoordelen”), geven we uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de) met als doel u via e-mail aan te herinneren aan de mogelijkheid om uw bestelling te beoordelen. Deze toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden door een bericht te sturen aan de hieronder beschreven contactoptie die hieronder wordt beschreven of rechtstreeks aan Trusted Shops. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge De Trusted Shops Trustbadge is geïntegreerd in deze website om onze Trusted Shops zegel van goedkeuring weer te geven en alle reviews die we verzameld hebben, net als de Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers nadat een bestelling werd geplaatst. Dit dient als beveiliging voor onze legitieme belangen, die overheersen in de context van het afwegen van belangen, in optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR. De Trustbadge en de diensten die hierbij worden voorgesteld, worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen. Wanneer de Trustbadge opgeroepen wordt, bewaart de server automatisch een zogenaamd server logbestand, dat ook uw IP-adres, de datum en de duur van de oproep, de hoeveelheid gegevens die doorgegeven werden en de verzoekende provider (toegang gegevens) en de documenten van de oproep bevat. Individuele toegangsgegevens worden bewaard in een beveiligingsdatabank voor veiligheidsissues. De logbestanden worden niet later dan 7 dagen na aanmaken automatisch verwijderd. Verdere persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar Trusted Shops GmbH indien u beslist om producten van Trusted Shops te gebruiken na het voltooien van een bestelling of indien u reeds registreerde om deze te gebruiken. De contractuele overeenkomst die tussen u en Trusted Shops werd afgesloten is van toepassing. We hebben een overeenkomst met bovenvermeld bedrijf voor het verwerken van bestellingen en implementeren strikt de vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer Trusted Shops wordt gebruikt.

Visual Website Optimizer 

Type en doel van de verwerking   

We hebben componenten van Visual Website Optimizer in onze website geïntegreerd. Visual Website Optimizer is een dienst van Wingify Software Pvt. Ltd. En levert marketingautomatiseringssoftware voor marketingdiensten en -producten, inclusief SEO en het aanmaken van inhoud, lead management, e-mailmarketing, webanalytics en A/B testing. Visual Website Optimizer gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen. Deze informatie wordt, naast andere informatie, gebruikt om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteit. Visual Website Optimizer bewaart het klikken, de bewegingen van de muis en scrollhoogte om heatmaps aan te maken. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de operator van Visual Website Optimizer, Wingify Software Pvt Ltd, KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, India. 

Doeleinden en wettelijke basis  

We verwerken uw gegevens met behulp van Visual Website Optimizer met als doel onze website en de marketingdoeleinden te optimaliseren op basis van uw instemming volgens artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR. 

Bewaartijd 

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed maar wordt bepaald door Wingify Software Pvt. Ltd. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Visual Website Optimizer: https://vwo.com/privacy-policy/.

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u wenst in te schrijven voor de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, moeten we u informeren dat we een e-mailadres en informatie nodig hebben die het mogelijk maakt om te controleren of u de eigenaar bent van het ingegeven e-mailadres en u dient in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld of deze zullen enkel worden verzameld op vrijwillige basis. We zullen de gegevens uitsluitend gebruiken om de gevraagde informatie te verzenden en zullen deze gegevens niet delen met derden.

MailChimp 

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. Deze dienst worden geleverd door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp is een dienst die het verdelen van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Indien u gegevens doorgeeft (vb. uw e-mailadres) om in te schrijven voor onze nieuwsbrief, worden deze bewaard op de servers van Mail Chimp in de VS. We gebruiken MailChimp om de campagnes van onze nieuwsbrieven te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die door MailChimp werd verstuurd, maakt een bestand in de mail (webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht werd geopend en op welke links u klikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (vb. Opzoektijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet aan een specifieke ontvanger worden toegewezen. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van de campagnes van onze nieuwsbrieven. Het resultaat van deze analyses kan worden gebruikt om volgende nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses. Indien u niet wil dat uw gebruik van de nieuwsbrief geanalyseerd wordt door MailChimp, dient u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor is er een link beschikbaar in elke nieuwsbrief die we versturen. Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR). U kan uw toestemming op eender welk moment intrekken door uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens die verwerkt worden vooraleer we uw verzoek tot uitschrijven ontvangen kunnen nog steeds verwerkt worden. De gegevens die worden doorgegeven bij het inschrijven op de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verdelen tot u uw inschrijving voor de nieuwsbrief opzegt. De gegevens zullen dan verwijderd worden van onze servers en die van MailChimp. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben bewaard (vb. e-mailadressen voor de ledenzone) blijven onaangetast. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/  en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_ClausesNadat u uitgeschreven hebt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de provider van de nieuwsbrief bewaard in een blacklist om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens van de blacklist worden enkel hiervoor gebruikt en worden niet samengevoegd bij andere gegevens. Het is zowel in uw als in ons belang om aan de wettelijke voorschriften te voldoen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR). Het duur voor het bewaren in de blacklist is onbepaald. U mag bezwaar aantekenen tegen het bewaren indien uw eigen belang zwaarder weegt dan ons legitiem belang. Gelieve het Privacybeleid van MailChimp te raadplegen voor informatie over het omgaan met gebruikersgegevens onder: https://mailchimp.com/legal/terms/

8. Plug-ins and Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie

Onze website integreert video’s van de YouTube-website. De website operator is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube garandeert deze modus dat YouTube geen informatie bewaart over bezoekers van deze website vóór ze de video bekijken. Desalniettemin betekent dit niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners uitgesloten kan worden als resultaat van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal YouTube ongeacht u een video bekijkt, steeds verbinding maken met het Google DoubleClick network. Zodra u een YouTube video afspeelt op deze website wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Bijgevolg wordt de server van YouTube verwittigd over welke van onze pagina’s u bezocht hebt. Indien u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze website bezoekt, laat u YouTube toe uw browserpatronen rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijk profiel. U hebt de optie dit te voorkomen door af te melden bij uw YouTube-account. Bovendien zal YouTube nadat u het afspelen van een video start, verschillende cookies of vergelijkbare technologieën voor herkenning op uw toestel kunnen plaatsen (vb. vingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verzamelen over de bezoekers van zijn website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de site en het voorkomen van fraudepogingen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er buiten onze wil om bijkomende gegevensverwerkende transacties getriggered worden nadat u een YouTube-video startte.  Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang in het op het aantrekkelijk presenteren van onze inhoud. In overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR), is dit een  een legitiem belang. Indien toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6. paragraaf 1 ), letter a); de toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden. Gelieve het Privacybeleid van YouTube te raadplegen voor informatie over het omgaan met gebruikersgegevens onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Adobe Fonts 

Om een uniforme weergave van bepaalde fonts te garanderen, gebruikt deze website Adobe Fonts geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).  Wanneer u de pagina’s van deze website bezoekt, zal uw browser automatisch de vereiste fonts rechtstreeks van de Adobesite laden om deze correct te kunnen weergeven op uw toestel. Hierdoor zal uw browser verbinding maken met de servers van Adobe in de VS. Derhalve weet Adobe dan dat uw IP-adres gebruikt werd om deze website te bezoeken. In overeenstemming met de informatie die door Adobe wordt geleverd, worden er geen cookies bewaard in combinatie met het voorzien van de fonts.  Gegevens worden bewaar den geanalyseerd op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter f) of van de GDPR. De website operator heeft legitiem belang bij een uniforme voorstelling van het font op de operator website. Indien een respectievelijke verklaring of toestemming werd gegeven (vb. Toestemming om de cookies te archiveren) worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter a) van de GDPR, dergelijke toestemming mag op eender welk moment ingetrokken worden. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.htmlVoor meer informatie over Adobe Fonts, raadpleegt u het beleid onder: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.htmlHet Privacygegevensverklaring kan nagekeken worden onder: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  Het doel van reCAPTCHA is te bepalen of gegevens die op deze website ingegeven worden (vb. informatie die via een contactformulier wordt doorgegeven) door een menselijke gebruiker of een geautomatiseerd programma werden bezorgd. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA analyseert het gedrag van de bezoekers van de website op basis van tal van parameters. Deze analyse wordt automatisch getriggerd van zodra de bezoeker van de website de site bezoekt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA tal van gegevens (vb. IP-adres, tijd die de bezoeker op de website doorbrengt of bewegingen van de cursor door de gebruiker). De gegevens die tijdens dergelijke analyses getraceerd worden, worden doorgestuurd naar Google. De analyse van reCAPTCHA gebeurt volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet verwittigd dat er een analyse wordt uitgevoerd.  Gegevens worden bewaard en geanalyseerd op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. De website operator heeft een legitiem belang bij het beschermen van de websites van de operator tegen geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een respectievelijke verklaring of toestemming werd gegeven worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, paragraaf 1), letter a) van de GDPR. Deze toestemming kan op eender welk moment ingetrokken worden.  Voor meer info over Google reCAPTCHA raadpleegt u de Gegevensprivacyverklaring van Google en Gebruiksvoorwaarden via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de  en https://policies.google.com/terms?hl=de

Talkable 

We gebruiken de tool van Curebit, Inc. dba Talkable, 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA (hierna “Talkable”) om ons verwijsprogramma uit te voeren en hebben Talkable betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de geplaatste bestelling (artikel 28 van de GDPR). Geschikte garanties van de overdracht van persoonlijke gegevens naar Talkable in de VS zijn er onder de vorm van standaard gegevensbeschermingsclausules binnen de betekenis van artikel 46, paragraaf 5 van de GDPR, die we u graag op verzoek bezorgen. Het Privacybeleid van Talkable is beschikbaar op: https://www.talkable.com/privacy. Voor het laten lopen van het verwijsprogramma en om te garanderen dat enkel bestaande klanten echt deelnemen aan het programma en enkel nieuwe klanten worden  Gerecruteerd, zowel voor marketing als voor optimaliseringsdoeleinden, in het bijzonder om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker en klant, worden de e-mailadressen van onze bestaande klanten naar Talkable gestuurd. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR. Van zodra een klant deelneemt aan het verwijsprogramma, worden andere gegevens zoals transactiegegevens, kortingscodes of bestelwaarde ook verwerkt voor dit doel. We vertrouwen op de geplande gegevensverwerking die dan plaatsvindt krachtens artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR en met betrekking tot het gebruik van cookies krachtens artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR. Het verschaffen van persoonlijke gegevens gebeurt vrijwillig en is niet vereist door de wet of het contract maar is vereist om  deel te kunnen nemen aan het verwijsprogramma. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Deelname kan niet gegarandeerd worden indien het Java Script voor de deelnemers of de cookies voor het geadverteerde voorkomen wordt door manuele browserinstellingen. We zullen uw persoonlijke gegevens i.v.m. de deelname niet later dan één jaar na het beëindigen van de deelname verwijderen.

Apple iTunes Link Maker

Type en doel van de verwerking    

We hebben componenten van Apple iTunes Link Maker in onze website geïntegreerd. Apple iTunes Link Maker is een dienst van Apple, Inc. om content links te maken voor Apple Music, Apple Podcasts, iTunes Store en Apple Books. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met de servers van Apple, Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, United States, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw user agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Apple iTunes Link Maker te bewaren. 

Doeleinden en wettelijke basis   

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op ons legitiem belang, d.i. Het belang bij een platformonafhankelijk aanbieden van inhoud krachtens artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR. 

Bewaartijd  

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Apple, Inc. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Apple iTunes Link Maker: https://www.apple.com/de/legal/privacy/.

Pipedrive

Nous utilisons Pipedrive comme outil CRM pour traiter et stocker les données de contact.

Lors de la prise de contact (via le formulaire de contact ou par e-mail), les informations fournies par l'utilisateur seront traitées afin de traiter la demande de contact et son traitement conformément à l'article 6 (1) (b) GDPR.

Afin de pouvoir traiter et répondre le plus rapidement possible à vos préoccupations et messages, nous avons connecté notre formulaire de contact à notre outil de gestion de la relation client (« Outil CRM ») Pipedrive. Les données transmises lors du remplissage du formulaire seront envoyées à Pipedrive et y seront stockées sur les serveurs de Pipedrive.

Nous utilisons le système CRM Pipedrive du fournisseur Pipedrive OÜ sur la base de nos intérêts légitimes (traitement efficace et rapide des demandes des utilisateurs, gestion des clients existants, nouveaux clients), une société à responsabilité limitée établie en vertu des lois de la République d'Estonie, avec l'adresse Paldiski mnt 80 , Tallinn, 10617, Estonie, enregistrée au registre du commerce estonien sous le code 11958539, et une filiale de Pipedrive US. La politique de confidentialité de Pipedrive est disponible ici : https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. eCommerce en betalingsproviders

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens enkel voor zover deze nodig zijn voor het opstellen, de inhoud of het veranderen van de wettelijke relatie (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR wat de gegevensverwerking mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) enkel voor zover dit nodig is om het voor de gebruiker mogelijk te maken de dienst te gebruiken of facturen aan de gebruiker op te maken. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het voltooien van de bestelling of na beëindiging van de zakenrelatie. De verplichte bewaarperiode blijft onveranderd.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor onlineshops, dealers en verzenden van goederen

Indien u goederen bestelt bij ons, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de provider van de betaaldienst die verantwoordelijk is voor het verwerken van de betaling. Enkel gegevens die de dienstenverstrekker in kwestie nodig heeft om zijn taak uit te voeren, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR wat het verwerken van de gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen vooraleer een contract aan te gaan. Indien u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR, geven we uw mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling per e-mail. U kan uw Toestemming op eender welk moment intrekken.

Betaaldiensten

We integreren betaaldiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop doet bij ons, worden uw betaalgegevens (vb. naam, betaalde bedrag, bankrekening, nummer kredietkaart) verwerkt door de provider van de betaaldiensten met het oog op het verwerken van de betaling. Voor deze transacties gelden de respectievelijke contractuele beschermings- en gegevensbeschermingsvoorzieningen van de providers in kwestie. Het gebruik van providers van betaaldiensten is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, geschikte en veilige betaaltransactie (artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR). Voor zover uw toestemming vereist is voor bepaalde acties, artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking, kan deze op eender welk moment ingetrokken worden voor de toekomst. We gebruiken volgende betaaldiensten / providers van betaaldiensten op deze website:

PayPal

De provider van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. en Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-fullMeer informatie vindt u in het PayPal’s privacybeleid: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Google Pay 

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U vindt de privacypolicy van Google hier: https://policies.google.com/privacy

Stripe 

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulationMeer info over de gegevensbeschermingsverklaring van Stripe vindt u via volgende link: https://stripe.com/de/privacy

Klarna 

De provider is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Klarna biedt verschillende betaalopties (vb. Aankoop op afbetaling). Indien u beslist om met Klarna te betalen (Klarna kassa oplossing), zal Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u verzamelen. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa oplossing te optimaliseren. Meer info over het gebruik van Klarnacookies vindt u via volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdfMeer info over de gegevensbeschermingsverklaring van Stripe vindt u via volgende link:  https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Mastercard

De provider van deze betaaldienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard"). Mastercard kan gegevens overdragen aan haar moedermaatschappij in de VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html  en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf

VISA

De provider van deze betaaldienst is Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”). Groot-Brittanië wordt beschouwd als een veilig derde land onder de gegevensbeschermingwet. Dit betekent dat Groot-Brittanië een gegevensbeschermingsniveau heeft dat overeenkomt met het beschermingsniveau in de Europese Unie. VISA kan gegevens overdragen aan haar moedermaatschappij in de VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html  Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Visa: https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html 

Bancontact 

De provider van deze betaaldienst is Bancontact Payconiq Company NV/SA, Rue d'Arlon 82, 1040-Brussel, België. Raadpleeg het privacybeleid van Bancontact Payconiq Company NV/SA voor meer info: https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf 

iDeal 

De provider van deze betaaldienst is Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland. Raadpleeg  het privacybeleid van Mollie BV's:  https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/

EPS (Electronic Payment Standard) 

Het Electronic Payment Standard-betaalsysteem is een samenwerking tussen Australische banken en het STUZZA onderzoeksbureau voor samenwerking in betaaltransacties GmbH, Frankgasse 10/8, A-1090 Wenen. De Electronic Payment Standard-betaalmethode is enkel beschikbaar voor klanten in Oostenrijk op voorwaarde dat ze in euro betalen. Indien u voor de Electronic Payment Standard kiest, wordt u naar de website van EPS doorgestuurd en vervolgens naar een overzicht van de Oostenrijkse banken die met deze methode werken. Nadat u uw bank geselecteerd hebt, wordt u verbonden met de bijhorende onlinebank. De gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, zoals het factuurbedrag, bedoeld gebruik en ontvanger worden automatisch doorgestuurd, zodat u enkel de vooraf ingevulde overschrijving met een TAN dient vrij te geven. Er worden geen veiligheidsrelevante gegevens aan ons doorgegeven, het verwerkingsproces wordt strikt gescheiden van het betaalproces. Meer info over de EPS-betaalmethode vindt u hier: https://www.eps-ueberweisung.at/ De gegevensbeschermingsverklaring van STUZZA is beschikbaar op: https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html 

Belfius 

De provider van deze betaaldienst is Belfius Bank NV, 11 Karel Rogierplein, 1210 Brussel, België. 

KBC Group 

De provider van deze betaaldienst is KBC Group AG, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. De gegevensbeschermingsverklaring van KBC is beschikbaar op: https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/privacy.html

Shopify Checkout

Type en doel van de verwerking

We hebben componenten van Visual Shopify Checkout in onze website geïntegreerd. Shopify Checkout is een dienst van Shopify, Inc. en biedt wereldwijd onlinebetaaloplossingen aan. Indien u Shopify Checkout als betaalmethode kiest, worden uw gegevens die noodzakelijk zijn voor het betaalproces automatisch doorgegeven aan Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada. In deze context worden doorgaans volgende gegevens verzameld: Naam, adres, bedrijf indien van toepassing, e-mailadres, telefoon en gsm-nummer en IP-adres.

Doeleinden en wettelijke basis   

De dienst die wordt gebruikt op basis van de uitvoering van een overeenkomst, d.i. de verwerking van betaaltransacties krachtens artikel 6, paragraaf 1, letter b van de GDPR.

Bewaartijd   

De specifieke bewaartijd van de verwerkte gegevens kunnen niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Shopify, Inc. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Shopify Checkout: https://www.shopify.com/legal/privacy

10. Audio- en videoconferentie

Gegevensverwerking

We gebruiken onder andere online vergadertools voor de communicatie met onze klanten. De tools die we gebruiken worden hieronder in detail weergegeven. Wanneer u met ons communiceert via video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de provider van de conferentietool in kwestie en door ons. De conferentietools verzamelen alle informatie die u aanlevert/gebruikt om deze tools te gebruikt (e-mailadres, en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, de start- en eind(tijd) van het deelnemen aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere ‘contextgerelateerd informatie’ i.v.m. het communicatieproces (metadata). Bovendien verwerkt de provider van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de onlinecommunicatie. Deze omvatten in het bijzonder IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID, toesteltype, type besturingssysteem en versie, kantversie, cameratype, microfoon of luidspreker en de soort verbinding. Indien inhoud uitgewisseld zou worden, geüpload worden of anders beschikbaar gemaakt zou worden binnen de tool, wordt deze ook bewaard op de servers van de provider van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot opnames in de cloud, chatberichten, foto’s en video’s geüpload via de voicemail, bestanden, whiteboards en andere informatie die gedeeld worden tijdens het gebruik van de dienst. Gelieve te noteren dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden ruimschoots bepaald door het bedrijfsbeleid van de provider in kwestie. Meer informatie over gegevensverwerking door de vergadertools zijn beschikbaar in de gegevensbeschermingsverklaringen van de gebruikte tools, waarvan u onderaan deze lijst een overzicht vindt.

Doeleinden en wettelijke basis

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met toekomstige of bestaande contractpartners of om bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (artikel 6, paragraaf 1, letter b. van de GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools om doorgaans de communicatie met ons of met ons bedrijf te vereenvoudigen of te versnellen (legitiem belang krachtens artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR. Voor zover er toestemming werd gevraagd, zullen de tools in kwestie worden gebruikt op basis van deze toestemming, de toestemming mag op eender welk moment ingetrokken worden met ingang van die datum.

Bewaartijd   

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en vergadertools worden onmiddellijk verwijderd van onze systemen nadat u het verwijderen ervan vraagt, uw toestemming voor het bewaren intrekt of wanneer de reden van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Bewaarde cookies blijven op uw toestel staan tot u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven  onveranderd. We hebben geen invloed op de bewaartijd van uw gegevens, die door operatoren van de vergadertools worden bewaard voor hun eigen doeleinden. Gelieve voor meer info de operatoren van de vergadertools rechtstreeks te contacteren.

Gebruikte vergadertools

We gebruiken volgende vergadertools:

Google Meet

We gebruiken Google Meet. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer info: https://policies.google.com/privacy?hl=de

11. Diensten op maat

Sollicitaties

We bieden de bezoekers van onze website de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (vb. via e-mail, per post door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder lichten we u in over de reikwijdte, het doel en het gebruik van persoonlijke gegevens die van u verzameld werden in combinatie met het sollicitatieproces. We garanderen dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt volgens de geldende gegevensprivacyrechten en alle andere verplichte bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. 

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Indien u bij ons solliciteert, verwerken we alle bijhorende persoonlijke gegevens (vb. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities die tijdens sollicitatiegesprekken werden genomen, enz.) indien deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing inzake het aangaan van een tewerkstelling. De wettelijke gronden voor het voormelde zijn § 26 Nieuwe GDPR, krachtens de Duitse wet (Onderhandelen van tewerkstelling), artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR (Algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons toestemming gaf - artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR. U mag de toestemming op eender welk moment intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens enkel gedeeld met de personen die betrokken zijn bij het verwerken van uw sollicitatie. Indien uw sollicitatie zou leiden tot een tewerkstelling, worden de gegevens die u indiende gearchiveerd worden op grond van § 26 Nieuwe GDPR en artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR, met als doel de tewerkstelling te implementeren in ons gegevensverwerkingssysteem.

Gegevensarchiveringsperiode

Indien we u geen job kunnen aanbieden of indien u het jobaanbod weigert of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor de gegevens die u bezorgde op basis van ons legitiem belang (artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR.) tot 6 maanden na het einde van sollicitatieprocedure (weigering of intrekken van de sollicitatie) te bewaren. Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke documenten vernietigd. Het bewaren dient in het bijzonder als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens vereist zullen zijn na het verlopen van de periode van 6 maand (vb. voor een dreigend of lopend geschil), gebeurt het verwijderen enkel wanneer het doel van het verder bewaren niet langer van toepassing is.  Langer bewaren kan ook gebeuren wanneer u uw woord gegeven hebt (artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR) of indien verplichtingen voor het bewaren het verwijderen van de gegevens belet.

12. Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We hebben publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we in detail gebruiken, zijn hieronder terug te vinden.  Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen doorgaans uw gebruikersgedrag analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media inhoud bezoekt  (vb. Vind-ik-leuk-knoppen of reclamebanners). Het bezoeken van onze sociale media triggert tal van gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingsoperaties. In detail: Indien u op uw sociale media account inlogt en onze sociale media aanwezigheid bezoekt, kan de operator van het sociale media portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toekennen. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden bewaard wanneer u niet ingelogd bent of wanneer u geen account hebt bij het sociale media portaal in kwestie. In dat geval worden deze gegevens verzameld, bijvoorbeeld, via cookies die op uw toestel worden bewaard of door uw IP-adres te bewaren.  Aan de hand van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de operatoren van sociale media portalen gebruikersprofielen aanmaken waarbij uw voorkeuren en interesses worden bewaard. Op deze manier kan reclame op basis van uw interesse worden getoond aan u binnen en buiten de respectievelijke sociale media. Indien u een account hebt bij het sociale netwerk in kwestie, kan reclame op basis van uw interesses worden weergegeven op alle toestellen waarop u ingelogd bent of was.  Gelieve te noteren dat we niet alle verwerkingsoperaties kunnen traceren op de sociale media portalen. Naargelang de provider, kunnen bijkomende verwerkingsoperaties worden uitgevoerd door de operatoren van sociale media portalen. Meer info vindt u in de gebruiksvoorwaarden en de voorschriften voor gegevensbescherming van de sociale media portalen in kwestie.

Wettelijke basis 

Onze aanwezigheid op sociale media garandeert de breedst mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang binnen de betekenis van artikel 6, paragraaf 1), letter f) van de GDPR. Het analyseproces dat door sociale netwerken wordt gestart, kan gebaseerd worden op verschillende wettelijke gronden, die door de operatoren van de sociale netwerken gespecificeerd dienen te worden (vb. toestemming krachtens artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR).

Controlemechanisme en claimen van rechten 

Indien u onze sociale media (vb. Facebook) bezoekt, zijn we samen met de operator van het sociale media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die tijdens dit bezoek worden gestart. In principe kan u uw rechten uitoefenen (informatie, verbeteren, verwijderen, beperken of verwerken, gegevensportabiliteit en klachten) zowel tegen ons als de operator van het sociale media portaal in kwestie (vb. vs Facebook).  Gelieve te noteren dat ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de operatoren van het sociale media portaal, wij geen invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale media portalen. Onze opties worden ruimschoots gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de provider in kwestie.

Bewaartijd   

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid op sociale media worden verwijderd van onze systemen van zodra u het verwijderen ervan vraagt, uw toestemming voor het bewaren intrekt of wanneer het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Bewaarde cookies blijven op uw toestel staan tot u ze verwijdert. Verplichte wettelijke voorwaarden - in het bijzonder verplichte bewaarperiodes - blijven onveranderd.  We hebben geen invloed op de bewaartijd van uw gegevens, die door operatoren van de sociale netwerken worden bewaard voor hun eigen doeleinden. Gelieve de operatoren van de sociale netwerken rechtstreeks te contacteren (vb. hun gegevensbeschermingsverklaring, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De provider van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens aan de VS en andere derde landen doorgegeven.

U kan uw advertentievoorkeuren onafhankelijk instellen in uw gebruikersaccount. Klik op volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.  Meer informatie vindt u in het Facebook privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,  https://help.instagram.com/519522125107875  en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Voor informatie over hoe ze met uw persoonlijke gegevens omgaan, raadpleeg het Privacybeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

XING

We hebben een profiel op XING. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Meer informatie over het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het Privacybeleid van Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt adverteercookies.

Gebruik onderstaande link indien u de LinkedIn adverteercookies wenst uit te schakelen:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa  en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccsVoor informatie over hoe ze met uw persoonlijke gegevens omgaan, raadpleeg het Privacybeleid LinkedIn': https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vimeo

We hebben een profiel op Vimeo. De provider is Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en volgens Vimeo in “legitieme zakelijke belangen”. Meer informatie vindt u hier: https://vimeo.com/privacy

Meer informatie over het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie over het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het Privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok

We hebben een profiel op TikTok. De provider is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Meer informatie over het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het Privacybeleid van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=deGegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de